Her er det andet nummer

af BPA – Bladet

Det eneste landsdækkende blad for BPA-borgere i Danmark.

Du kan læse det her :

https://issuu.com/e-sider/docs/bpabladet_2002_15af9?mode=embed

Her er det andet nummer

af BPA – Bladet

Det eneste landsdækkende blad for BPA-borgere i Danmark.

Du kan læse det her :

https://issuu.com/e-sider/docs/bpa-bladet202001?viewMode=magazine&mode=embed

 

Her er det første nummer

af BPA – Bladet

Det eneste landsdækkende blad for BPA-borgere i Danmark.

Du kan læse det her :

https://issuu.com/e-sider/docs/bpa-bladet201904?viewMode=magazine&mode=embed

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk