Generalforsamling
Tirsdag den 28. september, 2021, kl. 17 – 21
I Bygningen : Lille Sal.
Ved Anlægget 14 B, 7100 Vejle (tidligere Mary’s)

 

Det er mere end et år siden, vores årlige generalforsamling blev aflyst på grund af Corona. Det var ikke til at forestille sig, at det ikke blev muligt at mødes før nu, halvandet år senere. Men mon vi ikke kan gå ud fra, at det værste nu er overstået, og vi kan ses igen?
Det er en vanskelig generalforsamling at gennemføre, da vi ikke kan overholde vedtægterne. 2 års generalforsamlinger blev ikke afholdt og vi opkrævede ikke kontingent, pga. mangel på aktiviteter og møder.

Vi kan derfor ikke kræve dokumentation for kontingentindbetaling, og det vil ikke være muligt at finde en acceptabel måde at foretage valg til bestyrelsen. Kort sagt: eneste mulighed vil være at undlade regulært valg, og vi må nøjes med at lade de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker det, fortsætte i bestyrelsen, indtil den ordinære generalforsamling i marts 2022. Evt. potentielle medlemmer til bestyrelsen kan deltage og opstille til førnævnte generalforsamling.

Aftenens traktement byder på Bygningens Cafes sandwich og dertil en øl eller sodavand. Ønsker man yderligere drikkevarer, kan de købes på stedet, kaffe/te dog ad libitum.

Tilmelding skal ske senest mandag den 20. september på bhgvejle@gmail.com, eller via en SMS til 29 26 14 72.
Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner
på bestyrelsens vegne
Bruger & Hjælper Gruppen

 

 

 

 

BHG holder midlertidig lukket for møder og arrangementer 

.....men du kan altid komme i kontakt med os her !

Aflysning !

 

Desværre er generalforsamlingen den 16. marts aflyst og begrundelsen er naturligvis Corona virus. Ikke alene af frygt for selv at blive smittet, hvilket ellers er reelt nok, men mere for at bidrage til, at virussen ikke spredes unødigt. Jeg tror på, at hvis alle udviser rettidig omhu, kan vi alle bidrage til at mindske udbredelsen.

Vi hører igen og igen at det bare er en influenza, og det er ikke slemt. Enkelte udtaler endog, at de slet ikke er bange for at blive smittet. Indrømmet: jeg vil helst ikke smittes, og jeg formodes at være indenfor risikogruppen og helt afhængig af hjælp fra andre for overhovedet at komme op hver dag. Som BPA-borger må vi vel pr. definition siges at være i risikogruppen. Jeg håber bestemt heller ikke hjælpere bliver ramt.

 Kommende arrangementer vil blive offentliggjort, så snart det igen er muligt og forsvarligt at afholde sådanne. Lad os håbe, det ikke varer længe.

Mange hilsner 

Ingrid Petersen

Bruger & Hjælper Gruppen

GENERALFORSAMLING

Mandag den 16. marts 2020 kl. 17:00

Dagsorden i henhold til vedtægterne (§ 4, stk. 6)

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.                           
  1. Årsberetning
  2. Fremlæggelse af regnskab og budget.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.  
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 11. marts 2017.
  5. Valg til bestyrelsen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Lizzi Jørgensen   Lars Høstrup   Christian Thomsen      

  1. Der vælges 2 suppleanter for 1 år.

Orla Østergaard og Lars Pagh

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9.  Eventuelt.

Generalforsamling

Mandag den 16. marts 2020, kl. 17 – 21

Ellehøj, Ellehammersvej 8, 7100 Vejle

Kom og vær med til at bestemme, hvad der skal foregå i foreningen. Man kan få medbestemmelse i et udvalg, der beskæftiger sig med fundraising – måske lyder det mere spændende med emner, der kan lokke folk med til en hyggeaften? Vil du være med i bladudvalget? Tænk på om du måske har en masse gode ideer til fremtidige møder og meld ud, hvad du har lyst til. Du kan være heldig at møde nye spændende mennesker, som du ikke møder eller snakker med til daglig.

I aftenens løb forsøger vi at finde ny muligheder sammen, men først og fremmest skal vi afholde generalforsamling iflg. vedhæftede dagsorden.

For at være stemmeberettiget skal kontingent for 2020 - kr. 200,- være betalt senest ved indgang. Der kan også indbetales eller overføres til Spar Nord, Horsens, reg.nr. 9211 – konto nr. 4574245945. Dokumentation for indbetaling bedes medbragt.

Aftenens menu byder på smørebrød med vin, øl og sodavand. Senere traditionen tro: kaffe/te med forskellige lagkager.

Tilmelding skal ske senest mandag d. 9.marts kl. 18 på bhgvejle@gmail.com, eller via en SMS til 29 26 14 72. Her bedes du skrive hvor mange stykker smørebrød du ønsker, samt evt. konkrete ønsker til pålæg, så vil vi forsøge at efterkomme ønskerne.  

Prisen for aftenen alt iberegnet vil være 125,00 kr. 

Forhåbentlig på snarligt gensyn til en hyggelig aften.

Mange hilsner                                                                                                                                                             

på bestyrelsens vegne

Ingrid Petersen

Så kan du godt sætte kryds i din kalender.

Julefrokost i Bruger & Hjælper Gruppen.

23. november 2019 enlightened Se mere under NYT

AFLYST !

Bruger & Hjælper Gruppen

... holder Fyraftensmøde med tema : Filmaften

Har du lyst til at se en rigtig god film?

mandag den 7. oktober 2019 

Se mere under NYT...

Temaaften med Mette Drejer i

Bruger & Hjælper Gruppen

Mandag den 19. august kl. 17 – 21
afholder vi temaaften på Ellehøj, Ellehammersvej 8, 7100 Vejle

for medlemmer af BHG og
andre interesserede, der modtager hjælp pga. fysisk handicap samt hjælpere og pårørende.

Introduktion :
Mit navn er Mette Drejer (Billede)
Jeg er i gang med at skrive en bog om bruger- og hjælper
samarbejdet. Med denne bog vil jeg gerne bidrage til at
• skabe fokus på mennesket frem for handicappet i
hjælpeordningerne
• skabe bevidsthed om ansvar for egen glæde og trivsel i brugerog
hjælpersamarbejdet
• skabe fokus på retten til et selvstændigt liv, lige muligheder og
inklusion i samfundet
Som mor til 2 handicappede børn har jeg mange års erfaring omkring bruger- og hjælper samarbejdet.
Men da bogen ikke skal handle om mit liv, men om ”vores liv” med en hjælpeordning, så har jeg brug
for hjælp fra jer, der også har erfaring og viden her.
Har du lyst til at komme og høre nærmere og måske bidrage med din viden og erfaring enten som
bruger, pårørende eller hjælper, så ses vi måske den 19. august.

-----------------------
Mette starter aftenen med at fortælle om sit projekt.
Kl. 18.30 er der pizza til alle og kaffe/te i aftenens løb.
Efter maden er ordet frit indenfor temaet og mon ikke der kan komme mange spændende og
nyttige input og diskussioner, der kan inspirere Mette?
Husk bindende tilmelding 
senest onsdag den 14. august

til Ingrid på 29 26 14 72 - gerne SMS eller

Mail til bhgvejle@gmail.com er også fint.
Mange hilsner
Bruger & Hjælper Gruppen

Ingrid Petersen

Bruger & Hjælper Gruppen
Sæt kryds i Kalenderen 11. juli 2019
Vi mødes kl 12.00 ved Bindeballe Købmandsgaard, Bindeballevej 100, 7183 Randbøl.

Husk bindende tilmelding senest søndag den 07.07.19 til Ingrid

Se mere under NYT

Husk : Generalforsamling

Mandag 25. marts 2019

Fra 17.00til 21.00

Ellehøj, Ellehamersvej 8, 7100 Vejle.

Husk at tage din(e) hjælper(e) med !

Aftenens traktement byder på smørebrød med vin, øl og sodavand.

Senere traditionen tro: kaffe/te med forskellige lagkager.

Tilmelding skal ske senest søndag d. 17.3.18 på bhgvejle@gmail.com, eller via en SMS til 29 26 14 72.

Her bedes du skrive hvor mange stykker smørebrød du ønsker, samt evt. konkrete ønsker til pålæg, så vil vi forsøge at efterkomme ønskerne.  

Prisen for aftenen vil være 115,00 kr. 

Forhåbentlig på snarligt gensyn til en hyggelig aften.

 Bruger & Hjælper Gruppen

 

                    Julefrokost 2018

 

        Bemærk : Nyt sted !

 

Hvor ?      I Brejning Forsamlingshus,

                 J.L. Warmingsvej 1, 7080 Børkop

 

Hvornår ?  Lørdag den 1. december kl. 12 til 18

 

Hvem ?      BHG/DHO og HJÆLPERE

                   HUSK : Du må gerne have en ekstra gæst med.
 

Menu:        Sild med tilbehør, fiskefilet, ribbenssteg   
                  med rødkål, mm. – og risalamande med kirsebær-
                  sovs (og mandelgaver). Dertil sodavand, vin, øl og
                  snaps.

                  Og senere naturligvis kaffe og te med julesmåkager.
                 

Medbring:  En gave (min. Kr. 20,-) eller flere til pakkespil.

 

Pris:          Alt iberegnet kr. 150,- pr. person

 

Musik:       Mikkel Lund underholder og vi må gerne synge med.
 

Husk Nissehuen wink

 

Bindende tilmelding senest lørdag den 24.11. på mail bhgvejle@gmail.com, SMS eller ring til 29 26 14 72.

 

Vi glæder os til at ønske alle en glædelig jul.

 

Mange hilsner

på bestyrelsens vegne
 

Ingrid Petersen   

 

Brejning Forsamlingshus :

http://www.brejningforsamlingshus.dk            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 22. oktober 2018

Ellehøj, Ellehamersvej 8, 7100 Vejle.

Orientering om BPA, DHO, bisidderhjælp, hjælpemidler og merudgifter.

Underholdning Forumteater med interaktivt teater.

Bemærk : Kun for medlemmer  

Sæt kryds i kalenderen  :

Julefrokost i BHG

1.december 2018 

...mere herom senere.

Kommende Arrangementer i BHG :

3. september  ”Det indre barn i bygningen…”Hør om dit indre barn – og lær dig selv bedre at kende.BHG får besøg af Anjee Gitte Carlsen 3. september i Bygningen i VejleMange af os kender nok til at fare op og overreagere, hvis vi møder modstand. Og faktisk kan det skyldes ubearbejdede oplevelser i vores barndom! Derfor kan vi lære at reagere mere hensigtsmæssigt ved at tage kontakt til vores indre barn.Hun siger selv om det indre barn : ”Ved at møde vores indre barn og få helet nogle af de ofte smertefulde oplevelser fra vores barndom kan vi blive mere totale mennesker. Samtidig skabes der en større kontakt til vores ressourcer såsom livsglæde og kreativitet”.Anjee kommer og holder et oplæg om det indre barn, men kommer også rundt om de andre delpersonligheder, der kan relaterer til det at leve som handicappet. Anjee fortæller også om udfordringer og problematikker i forbindelse med bruger og hjælper forhold, ud fra hendes egne erfaringer. Så dette BHG arrangement skal ses som en klar opfordring til også at tage din(e) hjælper(e) med.Anjee Gitte Carlsen er uddannet psykoterapeut og tilbyder individuelle behandlinger, parterapi og kurser indenfor meditation og selvudvikling. Anjee har også skrevet bogen:”Atleve og at dø”. Tilmelding ad sædvanlig vej. Vi ses. 😃

22. oktober Hvad står der bag forkortelserne : BHGDHOBPA ?

1. december Julefrokost i BHG

... mere info senere !

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk