Skriv til BH-G Vejle

bhgvejle@gmail.com

 

Generalforsamling i Bruger & Hjælper Gruppen i Syd- og Midtjylland, mandag den 27.3.2017.

Efter generalforsamlingen i BHG ser den nye bestyrelse ud som følger:
Bente Steffensen
Christian Thomsen
Ingrid Petersen
Lars Høstrup
Lizzi Jørgensen
Mai Novak
Som suppleanter: Lasse Pagh og Michelle Jørgensen
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Nærmere om det kommende samarbejde mellem BHG og DHO vil blive omtalt snarest muligt.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk