Her kan du følge med i de nye tiltag i BHG i forhold til ændret Bestyrelses struktur og oprettelse af underudvalg.

Generalforsamling
Tirsdag den 28. september, 2021, kl. 17 – 21
I Bygningen : Lille Sal.
Ved Anlægget 14 B, 7100 Vejle (tidligere Mary’s)

 

(Se mere under "Kalender")

Formandens ord :

Formanden for Bruger & Hjælper Gruppen Syd- og Midtjylland, ønsker alle et godt nytår og kan fortælle at vi allerede er godt igang med en masse aktiviteter og projekter i foreningsåret 2016. Hvad året 2015 bragte til vores lille forening, kan du læse længere nede i artiklen. Herunder ikke mindst vores 15 års jubilæum. Vi har også mange nye tiltag i støbeskeen igen i år, så du nu får endnu mere indflydelse på beslutningerne og afgørelserne, når det drejer sig lige netop om din.... (Læs hele artiklen her )

Så er vores Facebook gruppe kommet op og køre igen.

Du kan søge på Bruger & Hjælper Gruppen

eller klikke på linket herunder :

https://www.facebook.com/groups/349700765114980/

Telefon tider Vejle Kommune :

Alle hverdage Fra 08.30 til 11.00.

Vejle kommune har fået nye telefontider for BPA brugere og brugere med hjælpeordning.

Det skyldes en henvendelse fra BH-G.dk at der nu er kommet nye og mere retfærdige tider for os.

Du kan nu kontakte din visitator direkte.

Vivi Holst - 40496802

Vita Jensen - 40496805

Din henvendelse vil blive besvaret i det omfang visitator ikke er optaget af andre opgaver.

Lægger du en besked, på telefonsvareren, så vil du blive kontaktet senest dagen efter.

Du har forsat mulighed for at skrive en mail til : myndighedsafdelingen@vejle.dk

eller pr. telefon 76810000 i perioden mellem 08.30 og 11.00

Ankestyrelsen taber sag om dækning af merudgifter

Ankestyrelsen er blevet underkendt af byretten i Odense i en sag om, hvor indgribende et handicap skal være for, at personer med et handicap er berettiget til dækning af merudgifter. Dommen kan have stor betydning for UlykkesPatientForeningens medlemmer.

Læs hele artiklen her : https://www.ulykkespatient.dk/service/nyheder/ankestyrelsen-taber-sag-om-daekning-af-merudgifter

Indlæg fra medlem til medlem.

Aktuelt : Handicap Parkering i Vejle By 2016.

ADVARSEL ! Der er kommet nye P-regler for EUROPARK i Vejle.

(se herunder)

 

 

Parkeringsregler

Få et overblik over nogle af de vigtigste parkeringsregler for dig, der må parkere på handicappladser.

Det kan være en jungle at finde rundt i reglerne for handicapparkering. Hvis du har et handicapskilt, skal du nemlig være ret vågen for at finde ud af hvilke regler, der gælder der, hvor du efterlader din bil.

Parkerer du på offentlige parkeringspladser, gælder der nogle regler, men parkerer du på en af de mange private p-pladser, er det nogle andre regler.

Du kan læse mere her på siden eller et af linkene herunder.

https://www.ulykkespatient.dk/livet-efter-ulykken/dagligdagen/transport/parkeringsregler/

https://www.polio.dk/livet-med-polio/dagligdagen/transport/parkeringsregler/

Kilde : Ulykkespatientforeningen - Ulykkespatient.dk

           Polioforeningen - Polio.dk


BH-G Vejle henviser til DH's retningslinjer :

http://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort/parkeringsregler/


 

Parkeringsregler på offentlige områder

Har du et handicapparkeringskort synligt i din forrude, har du ret til at parkere på de særligt markerede handicappladser. Det er vigtigt, at hele kortet er synligt for p-vagterne, da de ellers kan give en bøde.

Derudover gælder følgende regler:

Du må parkere op til 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Du må ikke overtræde standsningsforbud. Husk at indstille p-skiven.

Du må parkere op til en time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt. Husk at indstille P-skiven.

Du må parkere tidsubegrænset på steder, hvor en, to eller tre timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I givet fald skal denne følges og p-skiven indstilles.

Du må parkere tidsubegrænset på steder med billetautomat, hvis du ved ankomsten betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden handicapparkeringskort.

Hvis der ikke er en handicapplads på området, eller hvis pladsen er optaget, gælder ovenstående regler også, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads.

Gratis parkering på offentligt område

Med et synligt handicapparkeringskort i forruden, er det gratis at parkere på offentligt område i en lang række byer, her skal du blot huske at stille p-skiven. Er du i tvivl, så søg oplysning i den pågældende kommune.

Parkeringsregler på private områder

Der gælder helt andre regler for parkering med handicapparkeringskort på private p-pladser, end der gør på offentlige p-pladser.

På de private pladser er reglerne ikke ligeså lempelige, og du skal derfor være vågen for at undgå et kontrolgebyr.

På mange private parkeringspladser findes der ligesom på de offentlige områder, pladser reserveret til bilister med handicapparkeringskort. Men på de private parkeringsarealer skal du overholde de generelle regler for parkeringsområdet – også med et handicapparkeringskort i forruden.

Hvilke regler gælder på privat område?

Er der tidsbegrænsning og krav om at indstille p-skiven, så skal du også indstille p-skiven, når du benytter dit handicapparkeringskort. Og er der betalingsparkering, så skal du købe billet. Undtagelsen på private parkeringsarealer kan være, at der på skilte ved de reserverede handicap P-pladser angives helt særlige regler. Så er det disse særlige regler, som skal overholdes.

Det kan for eksempel være, at tidsbegrænsningen er udvidet, eller at du fritages for betaling.

Der findes rigtig mange private parkeringsselskaber og private parkeringspladser, og der kan være store forskelle på reglerne fra plads til plads og fra selskab til selskab. Er du i tvivl, så søg information hos det pågældende firma.

 

 

 

 

 

Det er vigtigt, at du ser dig godt for, når du skal skelne mellem offentligt og privat regulerede områder, for private parkeringspladser kan sagtens være offentligt tilgængelige.

Skiltning på private parkeringspladser

På privat regulerede parkeringsområder er skiltene altid med hvid tekst på sort baggrund. (se herover)

Skiltene er ofte forsynet med et logo for det private parkeringsselskab, som administrerer området.

Ved indkørsler til private områder er der ligeledes opsat et sort skilt med et hvidt ’P’.

Skiltning på offentlige parkeringspladser

På offentlige parkeringsområder er skiltene altid med hvid tekst på blå baggrund.

 

 

 

Handicap Parkering i Vejle By,

 

Her er et indlæg fra en forvirret borger i Vejle.

Jeg parkerer på en ikke handicap P-plads ved Å-centret Vejle. Jeg tjekker, at jeg er inden for afmærkningen, sætter handicapskiltet synligt. Jeg begynder at indstille P-skiven, da jeg får øjenkontakt med en flink P-vagt fra OnePark.

Han gør mig pænt opmærksom på Oneparks nye regel.

Hvis du som handicapbilist ønsker at parkere på en ikke  handicapplads, skal du fremover betale taksten. Hvis der ikke er nogen ledig handicapplads, så har du fremover to muligheder.

1 . At betale.

2. Finde en ledig handicapplads et andet sted i byen.

OnePark har ikke gjort meget for at oplyse om denne nye praksis. Den flinke P-vagter fandt det rimeligt at advare "os", om denne nye praksis, men det var ikke i OneParks ånd. Ånden gik mere på learning by doing.


DENNE NYE PRAKSIS GÆLDER OnePark i HELE VEJLE.

Der vil dog blive etableret tre pladser mere ved Å-centret. Sådan forstod jeg det. For jeg påpegede de få pladser, der er for øjeblikket er ved Å-centret . Dernæst forklarede jeg høflig vagten, at en time var, for mig, meget kort tid. Jeg er 20 minutter om at komme ud af bilen og dernæst kan jeg ikke nå op til indbetalingsrevnen/kortisætnings- sprækken. Det vidste han godt, men han var kun ansat, lød svaret.

Hilsen
Lizzi

Der vil forsat være en prøve periode i 2017, hvor der vil være muligt at se antal søgninger på vores hjemmeside.

 

Siden vil kun blive løbende opdateret, af webmaster, i prøveperioden.

Status 2017 :

Der har til dato været 20.325 søgninger på vores hjemmeside.

Ialt 32.778søgninger på hele domænet.

Jeg hart en klar fordeling på de enkelte undersider, så jeg ligeledes kan se hvor mange gange de er besøgt, hvilket jeg kan bruge til at målrette og effektivisere søgningen på vores side.

 

(Sidst revideret 03.09. 2017 kl. 21:58 af Webmaster)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk